HD2 op zout water onder zeil!!
HD2 op zout water onder zeil!!

Inschrijven nieuwsbrief

Sponsorlijst| 22-January-2020

De restauratie is alleen te realiseren met Sponsorbijdragen, giften en natuurlijke ondersteuning.

 

Ontvangen bijdragen

 

Woningstichting Den Helder

€    5.000,=

 

Peterson SBS Den Helder BV

€    4.200,=

Transport naar Den Helder

My tot het Nut van t'Algemen 

€      750,=

 

Museumhaven Den Helder

€   30.000,=

Ondersteuning/subsidie

Fonds Wiggers van Kerchem

€     3.900,= 

Hijsinstallatie

Odd Fellows Neptunesloge no 58

€     1.200,=

Achtersteven

Willemsoord BV

€   20.000,=

Huursub. Medemblikkerloods

Ministerie LNV

€ 100.000,=

 

NAM

€   30.000,=

Werkgelegenheidssubsidie

VOF 't Oost

€     1.000,=

 

Lions afd. Den Helder

€     1.000,=

 

VSB Fonds

€   30.000,=

 

H.C.W.V. De Eendragt

€     2.500,=

 

ANWB

€     2.000,=

tekstborden

Prins Bernhard Cultuurfonds

€  10.000,=