HD2 op zout water onder zeil!!
HD2 op zout water onder zeil!!

Inschrijven nieuwsbrief

Werken aan de Botter| 12-December-2019

Het stellen van de voorsteven
Verbinden leggers met knieën
Het nieuwe krophout
Nieuwe knieën
Inbrengen bunbalken
Het stellen van de nieuwe achtersteven